Bu testin suallarına cavab verərək özünüzü sınaya bilərsiniz.

1. Azərbaycanda ən çox illik yağıntı haraya düşür?

2. Azərbaycanın hansı ərazisidir ki, orada dağ-meşə landşaftı yoxdur?

3. Azərbaycanın ucqar cənub nöqtəsi yerləşir:

4. İpək yolu haradan başlayır?

5. Quton dağı Azərbaycanın hansı nöqtəsində yerləşir:

6. Azərbaycanın ən böyük sərhədi ilə ən kiçik sərhədinin fərqi neçə km.-dir?

7. Əhalinin milli tərkibinin daha rəngarəng olduğu rayon:

7 Suallıq Coğrafiya Testi - Özünüzü Sınayın

Bu Məzmuna Reaksiya Ver (ən çox 3 reaksiya)


Facebook Şərhləri