Azərbaycan Tarixindən Qarışıq testləri oxuyucularımıza təqdim edirik

1827-ci ildə Rusiya işğal edə bilmədi?

Avropada xristian kilsəsi parçalandığı il Azərbaycanda:

Monqolların yerli feodallara öz malikanələrini idarə etmək üçün verdikləri icazə sənədi necə adlanırdı?

Monqolların Azərbaycana ikinci yürüyüşü dövrünə aiddir:

XIV əsrdə Osmanlı dövlətində yaradılmış nizami piyada qoşun adlanırdı?

Malatya və Ankara döyüşləri üçün oxşar cəhər:

Osmanlı dövlətinin iştirak etmədiyi döyüş hansıdır?

Ağqoyunlu dövlətini iki yerə bölmüş müqavilə hansıdır?

Daha əvvəl inşa edilmiş memarlıq abidəsi hansıdır?

Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Qubadlı ermənilər tərəfindən işğal olundu:

Azərbaycan Tarixindən Qaraşıq Online Testlər

Bu Məzmuna Reaksiya Ver (ən çox 3 reaksiya)


Facebook Şərhləri