Hər bir ölkə öz zəngin irsi və mədəniyyət abidələri ilə seçilir. Bəs siz vətənimizin mədəniyyət abidələrini nə qədər yaxşı tanıyırız? Buyurun, test edin və yoxlayın.

Atəşpərəstlik məbədi hansı xalqın adı ilə bağlıdır?

Atəşpərəstlik məbədi hansı xalqın adı ilə bağlıdır?

Şəki xan sarayı neçənci ildə inşa edilmişdir?

Yusif ibn Küseyr türbəsi hansı Azərbaycanın hansı şəhrində yerləşir?

Gülüstan türbəsi neçənci əsrə aiddir?

Xudafərin körpüsün kim inşa etdirib?

Kələxana məqbərəsi neçənci ildə tikilmişdir?

Qoşaminarənin memarı kimdir?

Qusar rayonunun Həzrə kəndində hansı memarlıq abidəsi tikilib?

Göy məscid hansı xanlığın dövründə inşa edilimişdir?

Həşt - Behişt sarayını hansı ağqoyunlu şahı tikdirib?

Azərbaycanın mədəniyyət abidələrini nə qədər yaxşı tanıyırsız?

Bu Məzmuna Reaksiya Ver (ən çox 3 reaksiya)


Facebook Şərhləri