Cografiyadan Testler. TQDK-nın qəbu imtahanlarına düşən suallardan bir neçəsi. Buyurun özünüzü sınayın

Tuqay meşələrin, arid meşələrin və nadir, relikt ağacların qorunduğu müvafiq qoruqlar ?

Azərbaycanda orta və yüksək dağlıqda yerləşən qoruqların əsas xüsusiyyətləri:

1).Mülayim isti və soyuq iqlim tipi yayılıb. 

2).Yarımsəhra vəquru çöl iqlimi yayılıb.

3).Riiıubəthnmə əmsalı vahiddən kiçikdir. 

4).Meşə vədağ-çəmən landşaftı hakimdir. 

5).Ooınır meşə və çimli dağ çəməntorpaqlarıüstünlük təşkil edir. 

6).Açıq şabalıdı və sarı torpaqlar genişyayılıb

Böyük Qafqaz təbii vilayətinin digər dörd fiziki-coğrafi rayonu ilə həmsərhəd olan fiziki-coğrafi rayonu;

Azərbaycanda orta və yüksək dağiıqda yerləşən qoruqla; 1).Ağgöl 2).Qaragöl 3).Zaqatala 4).Qarayan 5).Qızıl ağac 6).İsmayıllı 7).Şirvan 8).Göygöl

Xəritə sxemdə əsasən paleozoy yaşlı süxurların rast gəlindiyi əraziləri müəyyən edin

Xəritə sxemdə əsasən paleozoy yaşlı süxurların rast gəlindiyi əraziləri müəyyən edin

Azərbaycanın həm İran, həm də Ermənistanla həmsərhəd olan inzibati rayonlarımız:

Azərbaycanın Kür çayı sahilində yerləşən inzibati rayonları:

Azerbaycan əhalisinin sayı 2004-cü ilde .8265 min nəfər, illik təbii artım 66120 nəfer olmuşdur. Hər1000 nəfərə düşən təbii artımı müayyan edin:

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun inzibati rayonları:

Azarbaycanda doğulanlar arasında oğlanların çox olmasına baxmayaraq, əhalinin tərkibində qadınların payının nisbetən yüksək olmasının səbəbləri:

1). Qaduıların daha uzun ömürlüi olması. 

2). Qaduıların xidmətsahalərinə az cəlb edilməsi. 

3). Erkən yaşlarında oğlan uşagları arasında ölümhallarının çox olması. 

4). Ölkədən xaricə köçənlər arasında kişilərinüstünlüyü. 

5). Kişilərin təsərrüfat sahalarina daha çox cəlb edilmasi. 

6).Qadınların daha tez taqaüdə çıxmaları.

Cografiyadan TQDK -nın qəbul imtahanlarının sualları 1

Bu Məzmuna Reaksiya Ver (ən çox 3 reaksiya)


Facebook Şərhləri