Dövlər qulluğuna hazırlaşırsınız və ya sadəcə özünüzü sınamaq istəyirsinizsə bu test tam sizlikdir.

Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

Birinci iki söz arasında məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq, analogiyaya görə üçüncü sözə uyğun olan variantı seçin. idmançı – medal, ? – vəzifə

Aşağıdakı ardıcıllılardan hansı 5, 13, 37, 109, 325 ardıcıllığındakı qanunauyğunluğa görə düzəlmişdir?

Dövlət Qulluğuna Hazırlıq Üçün Məntiq Testi - Özünüzü Sınayın

Bu Məzmuna Reaksiya Ver (ən çox 3 reaksiya)


Facebook Şərhləri