Qaranlıqın Övladları

Cinlərin Qəbilələri

Cinlər göz ilə görülə bilməyən, inşalar ilə bərabər yer üzündə yaşayan varlıqlardır. Qruplar, qəbilələr halında həyatlarını davam etdirirlər. Yaradılmaları isə insanların həyatlarından daha əvvələ söykənir. Atəşdən yaradılmış olan bu qəbilələrin və birliklərin adları və irqləri vardır. bunlar; 

Cin Çeşidləri

Betr

Betr qəbiləsi ilə yaşayan cinlər insalar əsəbiləşdirməyə, bağırmaya və çağırmağa yönəltməkdədir. Bu tərz insanların zaman içində gözləri heç bir şey görməməyə başlayırlar. Pis inşalar arasında yaşamaqı sevərlər.

Ammar

Bu qəbiləyə mənsub olan cinlər ümumiyyətlə ev içində yaşamaqdadırlar. Nadir şəkildə də olsa bəziləri evin xüsusiyyətlərinə bağlı bir şəkildə yaşar. İçki içilən, Allahın adının anılmadığı, məzə içki ilə məğlub olduğu ailələrin yeməklərinə də iştirak edirlər.

Gûl

Bir bölgənin daxili qisimlərində köçəri olaraq həyatlarını davam etdirərlər. Qorxunc şəkildə görünüşlərə bürünərlər və insanların qorxmasına imkan yaradarlar. Bəzi zamanlarda insan qarşısına nəhəng şəkildə çıxa bilərlər.

Demon

Bu qəbilənin varlıqları özlərini tanrı olaraq göstərir. Inandırmaq gücləri olduqca yüksək olan demonlar insanları görünüş və səs ilə aldadar.

Amir

İnsanların yaşadıqları tehna və təbii olan yerlərdə yaşayırlar. Pis qılıqlı olan cinlərdir. İslamın çərçivəsi xaricində qalarlar və müsəlman olan kəslərə müsəllət olmaqı seçərlər

Daşim

Bu varlıqlar yemək şeytanı olaraq da bilinir və insaların yediklərindən və içdiklərindən bəslənərlər. Bəsləməsiz yeyilməkdə olan yeməklərdən oğurlayaraq bəslənər. Hətta bu yeməklərə qusar və bu şəkildə murdar edər . Psixoloji baxımdan insanların yıxılmasına səbəbiyyət verir.

Ervah

Ana bətnində ya da uşaqlıq müddətində insanlara müsəllət olurlar. Bədənsəl və ruhi istiqamətdən təsir edərlər. Ortada bir səbəb yoxkən uşağı olmayan qadınlara da müsəllət olan varlıqlar bu qəbilədəndir. Ana rəhminə girib uşaqları boğarlar.

Hazep

Ediləcək olan ibadətlərdə vəsvəsə verən və edilməsi mövzusunda mane olmağa çalışan varlıqlardır. Edəcəyi işlərin demək olar ki, hamısında nail olar. İnsanların günaha girməsi mövzusunda böyük xoşbəxtlik duyar.

El Ebyaz

Bu qəbilədə yaşayan cinlər vəlilərə və Peyğəmbərlərə müsəllət olur. Peyğəmbərlərə qəti olaraq bir şey edə bilməzlər. Alimlərin qurduğu məclislərdə bulunurlar və ağıl qarışdırarlar. Hər mövzuda insanlara müvəffəq olmağa gücü çatmaqdadır.

İfrit

Cinlərin arasında ən güclü olanlarıdır. İnsan bədəninə girərək müsəllət olurlar. Girmiş olduğu bədənin sahibini dəli edirlər. Seks ilə əlaqəli bir çox istədiyi olur Vələdi zina törəməsini təmin etməkdədir. Təhlükə baxımından olduqca yüksək səviyyədədir. İnsanların ölümlərinə səbəbiyyət verirlər. Bu varlıqların yaşamış olduqları bölgələrdə quş və vəhşi heyvanlar həyatlarını davam etdirə bilməz.

Madrid

Bu qəbilənin cinləri soylu olan qisimdə iştirak edərlər və ən təhlükəli cinlərdir. Şeytan ilə də Allah ilə də işləri olmaz. Ateist olan cinlərdir. İnsanlar ilə ünsiyyət halına keçməzlər və dəvət edildiklərində ölüm ilə əlaqəli nəticələr ortaya çıxa bilər. İnsanların və vəhşi heyvanların qılıqlarına girmə xüsusiyyəti daşıyırlar. Nəzarət edici xüsusiyyəti olduğu üçün bütün şeytanları idarə edə bilər.

.Lietli

Bu qəbilənin cinləri adlarını dişi olan cinlərdən almışlar. Fövqəladə şəkildə vəsvəsə verərlər. İnsanlara gözəl şəkildə görünür və aldatmaq üçün əlindən gələni edərlər. İnsanlara həddindən artıq dərəcədə keylik və özünü bilməzlik bir vəziyyət yaradar.

Metun- Mesit

İnsanların eşitmiş olduqları ilə məşğul olarlar. İnsanları uçurum kənarına itələyənə qədər məşğul olarlar və bacararlar.

Müsfer

Əncir ağacları, çöl bölgələr və tarlalarda olmaqı sevərlər. 140 sm boyu olan bu cinlər ümumiyyətlə yaxşı niyyətlidir. İnsanlardan narahat olmadıqlarından xoş olmayan bir vəziyyət meydana gəlmədikcə zərər verməzlər.

Musabbar

Bu qəbilə içində yaşayan cinlər mağaralarda yaşamaqdadır. Qayalıq olan bölgələr onların seçimləri arasında iştirak edər və boyları 90 santimetrdir. İnsanlardan xoşlanmayan cin növlərinin arasında iştirak edərlər. Sürətli şəkildə və toplu bir şəkildə hərəkət edirlər. Ailə bağları güclü olan musabbar qəbilələri topluca hücumda olurlar

Şeytan

Şeytan əslinə baxsanız tək bir cindən meydana gəlir. Şeytan insanlara istərsə görünür istəməzsə görünməz

Velhan

Bu cinlər gündəlik həyatda olan obyektləri istifadə etməyi sevər. İnsanların maddi mənadakı gücləri istifadə edir və zərər verirlər.

Vesna

Bu qəbilədə yaşayan varlıqlar yuxunun şeytanı olaraq bilinərlər.

Zellenbur

Ticarət ilə məşğul olan hər kəs ilə sıxca yaxın  olan bir qəbilədir. Pis ticarət etdirmək və pis mal sattırmam onların işidir. Bunun səbəbi də ticarət ilə məşğul olan şəxslərə hiylə etdirmək və insanları zərər və ziyana soxmaqdır.

Cuhenna

Ən qəddar və ən kinci olan qəbilələr arasında yer alır. Bu qəbilə cinləri insanlardan qəti olaraq xoşlanmaz. Pis olan insanlar ilə ünsiyyətə keçib cadu üçün kömək edərlər. Səbirli olmayan bu cinlərin istədiklərini etməsəniz ailənizə dərhal müsəllət olurlar.

Kulyas

Kulyas qəbiləsi ən izdihamlı olan qəbilələr və ən təhlükəli cin kabilesidir. İnsanlara aşiq olan bu qəbilə sanki qəbilələrin əsgəri və polisidir.

Nusaybin

Quranı dinləyərək Müsəlman olmuş olan ilk cin qəbiləsidir. Həddindən artıq səviyyədə gücləri vardır.

Zuzula

Zuzula qəbiləsi insanlara qarşı olan insafsızlıkları ilə tanınırlar. Xəzinə yerlərini taparlar. Ölkəmizdə iştirak edən köhnə dövrdəki qızılların bu qəbilə tərəfindən basdırıldığı və yenə bu qəbilənin çıxara biləcəyi deyilməkdədir.

Bu Məzmuna Reaksiya Ver (ən çox 3 reaksiya)


Facebook Şərhləri