Azərbaycancaaz
Mir.az » Məsuliyyətdən imtina

Məsuliyyətdən imtina

Mir.az saytı Sizin Sayta daxil olmağınız nəticəsində yaranan hər hansı zərərə görə və ya bu Saytda göstərilən məlumatı rəhbər tutduğunuza görə məsuliyyət daşımır. Sayt Saytdan istifadə ilə əlaqədar yaranan birbaşa və dolayı zərərin, həmçinin cərimə sanksiyalarının, eləcə də digər zərərin, o cümlədən əldə çıxmış imkanların və ya digər itkilərin və istənilən növ zərərin ödənilməsi ilə bağlı heç bir öhdəliyi öz üzərinə götürmür. Bu məhdudiyyət Sizin avadanlığınıza mənfi təsir göstərə biləcək kompüter virusları ilə bağlı zərərləri daxil edir.