Azərbaycancaaz
Mir.az » Kitablar » Karl Marks “Yəhudi Problemi” PDF

Karl Marks “Yəhudi Problemi” PDF

Karl Marks “Yəhudi Problemi” PDF
  • Reytinq: 3
  • Şərhlər: 0
Populyarlıq 67% 67%


Diqqət Çəkənlər

Karl Marksın Zur Judenfrage (1843-44), ilk dəfə 1844-cü ildə Deutsch-Französische Jahrbucher-də nəşr olunmuş, Sol Nəşrlərin Redaksiya Heyəti, Alman (Zur Judanfrage, K. Marx - F. Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1976, band 1, pp. 347-377), ingilis (Yəhudi məsələsi haqqında, K. Marks - F. Engels, Collected Works, tərcümə. Clemens Dutt, Progress Publishers, Moskva 1975, cild 3, səh. 146-174) və fransız (La question) juive, Karl Marx, Oeuvres philosophiques, traduit par J. Molitor, Alfred Costes Editeur, Paris 1952, tome 1, s. 163-214) və kitab Sol Nəşrlər tərəfindən 1997-ci ilin oktyabrında Yəhudi Sorunu adı ilə nəşr edilmişdir. Ankaradakı Şahin mətbəəsində çap edilmişdir. Bruno Bauerin Die Judenfrage və "Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christien, frei zu werden" əsərinə qarşı polemik esse olan Yəhudi sualı 1843-cü ildə Marksın töhfəsi - Hegelin Filosof hüququnun tənqidinə giriş kimi yazılmışdır184. Deutsche-Französische Jahrbücher-də nəşr olunan gənclik dövrü məhsullarından biridir. Dindən qurtulmağın təkcə yəhudilərin deyil, bütün bəşəriyyətin təkcə dindən deyil, bütün iqtisadi, siyasi və dini bağlardan azad edilməsinin ümumi çərçivəsinə qoyulduğu bu məqalədə Marks bir tərəfdən, digər tərəfdən, mülki (burjua) cəmiyyətində maddi kondisionerin əlaqəsi daxilində şəxsi yəhudi problemi ilə məşğul olur, o, özgəninkiləşdirmə probleminə genişləyərək, emansipasiyanın, ümumən insan azadlığının səriştəli təhlilini təqdim edir. “Həqiqi, fərdi insan öz gündəlik həyatında, şəxsi işində və xüsusi vəziyyətində mücərrəd vətəndaşı yenidən özündə cəmləşdirəndə və fərdi insan kimi cins varlığına çevriləndə, insan öz qüvvələrini ictimai qüvvələr kimi tanıyıb təşkil etdikdə, və beləliklə, ictimai güc siyasi güc şəklində özündən çıxır. yalnız o zaman insanın azadlığı tam olacaq”. Marks bu əsəri Bruno Bauerin “Yəhudi məsələsi” kitabının tənqidi kimi yazmışdır.
Karl Marks “Yəhudi Problemi” PDF
Kitabı yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər yükləyə bilər.

Şərhlər 0

Şərh Yaz
Hələ heç bir şərh yoxdur, lakin ilk şərhi yazan siz ola bilərsiniz!

Şərh Yaz

Yeni Kitablar

Bütün Kitablar