Azərbaycancaaz
Mir.az » Kitablar » Bahaeddin Ögel "Türk Mitolojisi Cilt 1" PDF

Bahaeddin Ögel "Türk Mitolojisi Cilt 1" PDF

Bahaeddin Ögel "Türk Mitolojisi Cilt 1" PDF
  • Reytinq: 7
  • Şərhlər: 0
Populyarlıq 100% 100%


Diqqət Çəkənlər

Mitlərə "Mit" və ya "Mif" deyilir. "Mitologiya" isə bu mitləri öyrənən elm sahəsidir.

Kitabımızın birinci cildini mitlərə ayırdıq, çünki mitlər bir xalqın mitologiyasında canlı və fəal varlıqlardır. Türk mitləri üçün iki əsas mənbəmiz var:

Tarixdə keçən və qədim yazılmış Türk mitləri.
Xalq dilindən toplanan mitlər. Hun, Göktürk və Uyğur mitlərini toplamaq və tədqiq etmək, Çin mənbələrini yaxşı bilən biri olaraq bizim üçün çətin olmadı. Belə bir iş, alimlərimiz üçün olduğu qədər Türk aydınları üçün də faydalı olmalıdır.
Mündəricat:

Böyük Hun Dövləti və Türk Mitologiyası
Türklərin Kurt Mənşəyi
Ergenekon Əfsanəsi
Uyğur Mənşə Əfsanəsi
Oğuz Dastanı
Türkmən Soy Kütüyü
Oğuz Dastanlarına Dair Qeydlər
Han-Nâme:
Yaradılış Əfsanələri
Manas Dastanı
Türk və Moğol Mitologiyası
Türk Mitologiyasında "Geyik"
Türk Mitologiyasında "Kartal"
Bahaeddin Ögel "Türk Mitolojisi Cilt 1" PDF
Kitabı yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər yükləyə bilər.

Şərhlər 0

Şərh Yaz
Hələ heç bir şərh yoxdur, lakin ilk şərhi yazan siz ola bilərsiniz!

Şərh Yaz

Yeni Kitablar

Bütün Kitablar