Azərbaycancaaz
Mir.az » Kitablar » Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev "Hekayələr" PDF

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev "Hekayələr" PDF

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev "Hekayələr" PDF
  • Reytinq: 8
  • Şərhlər: 0
Populyarlıq 63% 63%


Diqqət Çəkənlər

Kitabda görkəmli mütəfəkkir Ə.Haqverdiyevin zəngin ədəbi irsindən seçmələr - "Mirzə Səfər", "Şeyx Şəban", "Ata və oğul", "Bomba", "Marallarım", "Ovçu Qasım", "Qəndil", "Çeşmək", "Qoca tarzən", "Diş ağrısı" və s. kimi hekayələr toplanmışdır. Hekayələrinin əsas mövzularından biri mövhumatın tənqididir. Ədib hekayələrində burjua-mülkədar cəmiyyətinin ayrı-ayrı nöqsanlarını, ictimai xəstəliklərini tənqid edərkən gülüşdən, onun müxtəlif şəkillərindən bacarıqla istifadə edir. Buradakı gülüşdə istehza daha çox nəzərə çarpır. Ümumiyyətlə, istehza Ə.Haqverdiyev gülüşündə, tənqid üsulunda mühüm yer tutur.
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev "Hekayələr" PDF
Kitabı yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər yükləyə bilər.

Şərhlər 0

Şərh Yaz
Hələ heç bir şərh yoxdur, lakin ilk şərhi yazan siz ola bilərsiniz!

Şərh Yaz

Yeni Kitablar

Bütün Kitablar