Azərbaycancaaz
Mir.az » Kitablar » Afad Qurbanov "Müasir Azərbaycan adəbi dilinə dair praktikum 2-ci cild" PDF

Afad Qurbanov "Müasir Azərbaycan adəbi dilinə dair praktikum 2-ci cild" PDF

Afad Qurbanov "Müasir Azərbaycan adəbi dilinə dair praktikum 2-ci cild" PDF
  • Reytinq: 0
  • Şərhlər: 0
Populyarlıq 100% 100%


Diqqət Çəkənlər

Əsər Azərbaycan dilində filoloji təhsil verən ali məktəblərin proqramına uyğun yazılmışdır. Burada fənnin
əsas bölmələrindən leksikologiya, onomalogiya, semasiologiya, frazeologiya, derivatologiya və leksikoqrafiya əhatə olunmuşdur.
“Praktikum”un bu hissəsində 550-dən çox müxtəlif növ çalışma və tapşırıq verilmişdir. 1. Leksik çalışmalar. Dilin leksik sistemi mürəkkəb və rəngarəng hadisələrlə olduqca zəngindir. Leksikaya dair mühazirələrdə verilmiş geniş nəzəri məlumatları möhkəmlətməkdə praktik xarakterli çalışmaların rolu və əhəmiyyəti son dərəcə böyükdür. Belə ki, leksika bəhsi üzrə çalışma üzərində aparılan hər bir iş leksikaya aid anlayış və kateqoriyaların məzmununun daha dərindən dərk olunmasına kömək edir. Bununla bərabər, belə məşğələlərdə tələbələrdə sözə münasibət də tərbiyə olunur.
Afad Qurbanov "Müasir Azərbaycan adəbi dilinə dair praktikum 2-ci cild" PDF
Kitabı yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər yükləyə bilər.

Şərhlər 0

Şərh Yaz
Hələ heç bir şərh yoxdur, lakin ilk şərhi yazan siz ola bilərsiniz!

Şərh Yaz

Yeni Kitablar

Bütün Kitablar