Azərbaycancaaz
Mir.az » Dərslik » Ağazeynal Qurbanzadə "Analitik Coğrafiya" PDF

Ağazeynal Qurbanzadə "Analitik Coğrafiya" PDF

Ağazeynal Qurbanzadə "Analitik Coğrafiya" PDF
  • Reytinq: 3
  • Şərhlər: 0
Populyarlıq 100% 100%


Kitabda coğrafiya elminin tədqiqat metodlarının analitik idrak formaları, onun məntiq ehtimalının təbiətinin təhlillərinə üstünlük verilmişdir. Analitik coğrafiya təliminin yeni məntiqi ehtimallı ideyaları tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Təqdim edilən materiallar tədqiqatçılar və tələbələr üçün faydalı vəsait ola bilər.

Coğrafiya elminin müasir inkişaf mərhələsində onun elmi-metodikası və praktikasının xüsusi çəkisi getdikcə artır. Elm = həm məntiqi fiziki coğrafi sferası kimi, həm də iqtisadi-sosial sistem kimi tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Coğrafiya elmin və onun praktiki üstünlüklərinin nəzərə almaq şərtində optimal metodlarının təşkili və prioritet elmi sahələrinin müəyyənləşdirilməsinin əsasında tədqiqatlarının aparılmasını tələb olunur. Bu baxımdan, prof. A.A.Qurbanzadənin “Analitik coğrafiya: tədqiqat metodlar və məntiq ehtimalı” kitabı xüsusi aktuallığa malikdir. Məlum olduğu kimi, coğrafiyaşünaslıq müstəqil bir tədqiqat sahəsi kimi qədim dövrlərdən meydana gəlmişdir. Sonrakı dövrlərdə coğrafiyaşünaslıq elminin ayrı-ayrı sahələri üzrə müəyyən səviyyələrində tədqiqatlar aparılmışdır.
Ağazeynal Qurbanzadə "Analitik Coğrafiya" PDF
Kitabı yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər yükləyə bilər.

Şərhlər 0

Şərh Yaz
Hələ heç bir şərh yoxdur, lakin ilk şərhi yazan siz ola bilərsiniz!

Şərh Yaz

Yeni Kitablar

Bütün Kitablar