Azərbaycancaaz
Mir.az » Dərslik » Müslümat Allahverdiyeva "Beynəlxalq Marketinq" PDF

Müslümat Allahverdiyeva "Beynəlxalq Marketinq" PDF

Müslümat Allahverdiyeva "Beynəlxalq Marketinq" PDF
  • Reytinq: 3
  • Şərhlər: 0
Populyarlıq 67% 67%


Dərslikdə beynəlxalq marketinqin mahiyyəti, obyekti,funksiyaları,dünya iqtisadiyyatında onun yeri ,rolu,əhəmiyyəti,beynəlxalq marketinq mühitinin amilləri, beynəlxalq marketinq tədqiqatları,beynəlxalq bazarın tədqiqi, beynəlxalq marketinqdə əmtəə, qiymət, satış siyasəti, beynəlxalq marketinqin təşkili, idarə edilməsi v.s.məsələlərə diqqət yetirilmişdir.
Dərslikdə 25 mövzu acıqlanmışdır.Məhşur firmaların fəaliyyəti situasiyalı məsələlərlə təhlil edilmiş, düşündürücü suallar verilmiş, beynəlxalq marketinqə aid bəzi terminlərin izahlı lügəti və nümunəvi testlər tərtib edilmişdir. Dərslik ali məktəb tələbələri, magistrləri, sahibkarlar və idarəetmə sahəsindəki mütəxəssislər ücün nəzərdə tutulmuşdur.
Müslümat Allahverdiyeva "Beynəlxalq Marketinq" PDF
Kitabı yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər yükləyə bilər.

Şərhlər 0

Şərh Yaz
Hələ heç bir şərh yoxdur, lakin ilk şərhi yazan siz ola bilərsiniz!

Şərh Yaz

Yeni Kitablar

Bütün Kitablar