Azərbaycancaaz
Mir.az » Dərslik » Beynəlxalq Turizmin Coğrafiyası - PDF

Beynəlxalq Turizmin Coğrafiyası - PDF

Beynəlxalq Turizmin Coğrafiyası - PDF
  • Reytinq: 1
  • Şərhlər: 0
Populyarlıq 100% 100%


Beynəlxalq turizm nisbətən yeni fənn olduğundan, onun tədrisinə lazım olan və müasir tələblərə cavab verən dərslik, dərs vəsaitləri və digər köməkçi materiallar demək olar ki, yoxdur. Bunu nəzərə alan müəlliflər bu fənnə dair dərs vəsaitinin hazırlanmasını qarşılarına məqsəd qoydular. Azərbaycan dilində ilk dəfə hazırlanan, geniş və əhatəli olan bu vəsaitdən turizm və beynəlxalq turizm fənlərini dinləyən bakalavr, magistr və turizm sahəsində çalışan mütəxəssislərlə yanaşı bu sahə ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi də istifadə edə bilər.

Kitab girişdən və 20 fəsil üzərində birləşdirilən 3 hissədən ibarətdir. Girişdə turizmin mahiyyəti, həmçinin onu doğuran səbəblər araşdırılır. Birinci hissədə turizmin yaranma tarixindən, forma və növlərindən, beynəlxalq turizmin dünya iqtisadiyyatındakı rolundan, turizm və təbiətin mühafizəsi məsələlərindən, əsas beynəlxalq, regional və milli turizm təşkilatları barədə informativ materiallardan, dünya regionları üzrə turizmin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivlərindən danışılır.

İkinci hissədə materiklər və regionlar üzrə beynəlxalq turizmin vəziyyəti araşdırılır. Beynəlxalq turizm sənayesi üzrə ən çox inkişaf etmiş 50-dən artıq dövlətin "Turizm portreti" verilir. Sorğu xarakterli üçüncü hissədə isə turizmə dair normativ qanunvericilik aktlarından, beynəlxalq, regional və milli turist təşkilatların rus, ingilis və Azərbaycan dillərində abbreviaturasından, iqamətgahlarının harada yerləşməsindən və s. danışılır. Kitabın sonunda Azərbaycan...

Beynəlxalq Turizmin Coğrafiyası - PDF
Kitabı yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər yükləyə bilər.

Şərhlər 0

Şərh Yaz
Hələ heç bir şərh yoxdur, lakin ilk şərhi yazan siz ola bilərsiniz!

Şərh Yaz

Yeni Kitablar

Bütün Kitablar